Biro za projektovanje - Sektor za ekologiju

 

 

Sektor za ekologiju vrši izradu:

 

 Studije uticaja

 Strateške procene uticaja

 Studije vodosnabdevanja stanovništva kao podloge za studije uticaja

 Tehničke projekte deponija i zaštite zemljišta

 

 

 

 

Bordura antiko kamena Bordura antiko kamena Bordura antiko kamena