Obrada prirodnog kamena - Završeni objekti

 

Za 20 godina našeg postojanja, broj objekata na kojima je ugrađen prirodni kamen iz preduzeća CONTRACTOR, u različitim tehnikama obrade, geometriji ugradnje i sloga, je nebrojen. Na web site-u vam prikazujemo mali broj iz velikog opusa koje su osmislili mnogi arhitekti, dizajneri, građevinci i investitori sa našim stenskim materijalima.

 

 

Bordura antiko kamena Bordura antiko kamena Bordura antiko kamena Bordura antiko kamena