Proizvodnja arhitektonskog kamena

 

    Osvajajući deo po deo proizvodnog  procesa, podizao se nivo kvaliteta najvažnijih radnih operacija, a pre svega završne obrade arhitektonskog kamena.
    Postepeno upoznavanje tehničko - tehnoloških svojstava domaćeg arhitektonskog kamena proširivalo je tipove tehnike obrade. I osnovni problem kod "green field" investicije, kakva je bila naša, je problem kvalitetnog stručnog i majstorskog kadra. Posebno je to veliki problem u regionu, praktično periferiji Beograda, gde ne postoji  tradicija u obradi arhitektonskog i ukrasnog kamena.
    Vremenom osvojena je tehnika ručnog štokovanja, metoda rotacionog štokovanja, grubog i finog brušenja, bunjanja, špicovanja, canovanja. Danas preduzeće primenjuje tehnike termičke obrade, četkanja, voskiranja, dinamičko - udarne postupke itd.
    Različite površinske obrade jedan kamen čine različitim u dekorativnom i funkcionalnom smislu. Zato treba pri izboru arhitektonskog kamena posebnu pažnju posvetiti mestu ugradnje da bi kamen imao pravu funkciju i dekorativni efekat.
    Takođe potrebno je  naglasiti da prirodne dekorativne materijale ne treba mnogo tretirati jer ga je i priroda obradila, a mašinski rezane, upravo se površinski obrađuju da bi dobili rustičnost, hrapavost i prirodnost.


Proizvodni program prirodnog arhitektonskog kamena obuhvata ponudu sledećih materijala:

 

 Prirodni – ruralni kamen

 Cepan i tesan kamen

 Pločast prirodan

 Pločast obrađen, rezan i          geometrizovan

 

 

 

 

 

Tehnike obrade prirodnog kamena su sledeće:

 

 Konvoj slogovi

 Bunjast prirodan i rezan

 Špicovan

 Canovan

 Štokovan i pikovan

 

 

 

 

 

 

Proizvodni programi mašinski rezanog arhitektonskog kamena obuhvata ponudu sledećih materijala:

 

 Rezan arhitektonski kamen prema važećim građevinskim standardima

 Vanstardni arhitektonski kamen - razna galanterija od kamena

 Tehnike završne obrade su – poliran, štokovan, brušen, četkan, termički obrađen