Obrada prirodnog kamena - Zidovi

 

Zidovi u entrijerima, eksterijerima, kao dekorativni kamen ili konstrukcioni elementi nekog sadržaja su možda od najveće važnosti za inpresije koje se postižu kvalitetnim kamenom i dobrom idejom na objektu.
Za zidove isporučujemo stenske materijale u različitim tehnikama obrade, različitih dimenzija. Praktično nema kamena koji ne možemo obraditi u jednoj od tehnika završne obrade koje se primenjuju u preduzeću.
Deo prikazanih objekata koje je CONTRACTOR realizovao, daju minornu polaznu osnovu projektantima i investitorima za arhitektonske sadržaje na svakom objektu.
Zidovi se vide i doživljavaju direktno i mi vam sugerišemo da od naših inženjera dobijete savete prilikom izbora materijala i tehnike završne obrade!

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena