Biro za projektovanje - Sektor za geologiju

 

 

Sektor raspolaže kvalifikovanim i iskusnim stručnim kadrom i opremom za obavljanje kompletnog geološkog istraživanja ležišta mineralnih sirovina, po principu “Ključ u ruke”. Glavna delatnost Sektora za geologiju pokriva široko područje istraživanja ležišta:

 Metaličnih mineralnih sirovina,

 Nemetaličnih mineralnih sirovina i

 Energetskih mineralnih sirovina (kaustobiolita).

 


 

Geološki istražni proces obuhvata različite terenske i kabinetske poslove.

Terenski poslovi:

 Izrada topografske podloge za geološka istraživanja,

 Geološko kartiranje i oprobavanje terena i podzemnih radova,

 Kontrolu, tehnički nadzor i usmeravanje izrade istražnih radova

 

 

Kabinetski poslovi:

 Izrada projekata geoloških istraživanja,

 Izrada elaborata o rezultatima geoloških istraživanja,

 Izrada elaborata o rudnim rezervama.

 

 

 

Kompletnu dokumentaciju izrađujemo i u elektronskom formatu, koristeći savremene računarske programe (GDM, AutoCAD, CorelDRAW i dr.).
Za potrebe specijalističkih analiza i ispitivanje mineralnih sirovina Sektor za geologiju vrši izbor kvalitetnih i ovlašćenih podizvođača i vrši koordinaciju njihovog posla.

 

Pored osnovne delatnosti vršimo i:

 Dopunska istraživanja i ispitivanja mineralnih sirovina u cilju povećanja
    efikasnosti geoloških istraživanja i unapređenja postojećeg sistema
    eksploatacije i pripreme.

 Izrada fizibiliti i prefizibiliti studija o rezultatima geoloških istraživanja,

 Tehničku kontrolu projekata i reviziju elaborata,

 Izrada drugih specijalističkih studija (tehnoloških, hidrogeoloških i sl.),

 Izradu geološke dokumentacije (Knjige rezervi i otpis rezervi),

 

 Konsalting i obuku kadrova.

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena