Tehnike ugradnje prirodnog kamena

 

Tehnika ugradnje arhitektonskog kamena je od velikog značaja za arhitektonske sadržaje i izgled objekata. Kod tehike ugradnje važna je kompozicija tehnike obrade sa geometrizacijom obrađenih elemenata, dimenzijama, strukturom i teksturom kamena i konačno, sve se uklapa u sadržaj objekta.
Tema ovog problema je mnogo široka da bi se prikazala na web site-u, pa očekujemo da nam se javite!

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena