Proizvodnja drobljenog agregata za završne provršine sa polimernim vezivima - Akrilni materijali

 

    

    U arhitekturi, kao i u modi,arhitekte kreiraju određene forme, sadržaje i završne materijale koji u osnovi daju dekorativnost i trajnost građevinskom objektu. Sveukupno, to predstavlja trend u nekom vremenskom periodu u geografskom i urbanom prostoru.


    Potreba za sve trajnijim materijalima koji su stalno izloženi različitim klimatskim, atmosferskim, hemijskim i fizičkim uticajima u poslednje vreme je doprinela razvoju tehnike ugradnje drobljenih okruglastih zrnaca kamena čije je vezivo na završnim površinama od polimernih providnih lepkova (epoksidi, ankerit, talk)


    Za ovu namenu CONTRACTOR DOO proizvodi sitnozrne agregate od stenskih materijala prirodnih boja, velike trajnosti i otpornosti na sve atmosferske i druge negativne agense. Naši proizvodi se ne boje pigmentima, već se ugrađuju u prirodnoj strukturi i boji. U našoj ponudi je 12 petrografskih vrsta (boja) kamena u sledećim granulacijama:

 

 

 0,8-1,2 mm

 1,2-1,6 mm

 1,6-2,0 mm

 2,0-2,2 mm

 

 

 

 

    Sadašnja ponuda stenskog materijala se vidi na fajlu „Drobljeni kamen“, a u narednom periodu uvešćemo nove materijale u proizvodnju.