Mašinska obrada arhitektonskog kamena

 

 

Pogon za obradu arhitektonskog kamena ima savremene mašine kojima se vrše završne obrade kamena kao što su: štokovanje, četkanje, brušenje, cepanje, canovanje, poliranje i termička obrada.
Posebno je kvalitetna obrada arhitektonskog kamena za kućnu i građevinsku galanteriju i poslednja usvojena tehnologija antiko obrade. Kapacitet mašina kao što su mosna freza TERZAGO (CNC), mašina za horizontalno razrezivanje debelih elemenata (konstrukcija CONTRACTOR), freze za podužno i poprečno rezanje (MORDENTI DALAS) pored zadovoljenja potreba naših kupaca koriste se i za pružanje usluga obrade trećim licima.
Velika prednost CONTRACTOR-a je lokacija i blizina Beograda. Vrata ovog pogona su otvorena za pružanje usluga svim arhitektama, investitorima, umetnicima i.t.d.

 

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena